Đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 160 nghìn người

GD&TĐ - Đến hết ngày 11/10, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 117.153 lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và 42.541 người đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 728 đơn vị với 133.366 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 912,3 tỉ đồng tại 56/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cũng xác nhận danh sách cho 1.807.675 lao động của 53.097 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 1.369.471 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 48.388 đơn vị; 292.685 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 3.409 đơn vị; 1.792 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 20 đơn vị.

Ngoài ra, cũng có 66.203 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của 858 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc. 50.776 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 236 đơn vị.

Mặt khác, 26.748 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 186 đơn vị.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp đến hết ngày 11/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 117.153 lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và 42.541 người đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 371 tỉ đồng.