Cười đau ruột bài thi của bà vợ giành giải nhất nói xấu chồng

Một phường nọ tổ chức hội thi nói xấu chồng, dành cho các bà vợ hay ngồi lê đôi mách.
Cười đau ruột bài thi của bà vợ giành giải nhất nói xấu chồng

Giải nhất thuộc về một bà kể chuyện chồng mình:

- Lão chồng tôi lười nhác kinh khủng! Tôi chỉ sai lão ta tưới nước cho vườn hoa. Lão ta đã vùng vằng nói rằng trời đang mưa như trút nước. Mưa thì sao chứ? Mặc áo mưa vào mà tưới. 

Đấy tôi đã nói đến như thế lão ta mới nhấc mông ra khỏi ghế. Lão chồng tôi thật vô tích sự.