Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cử giáo viên giám sát học sinh chấp hành an toàn giao thông

Lập Phương - 02/09/2014, 15:30 GMT+7 | Giáo dục

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, thanh tra giao thông xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông… 

Nhà trường phối hợp với lực lượng công an kịp thời thông báo những học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông để địa phương làm căn cứ bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa.

Đồng thời, đưa nội dung chấp hành phát luật về an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân; tổ chức kiểm rta đột xuất việc thực hiện phát luật về an toàn giao thông…

Năm học này, Sở cũng tiếp tục tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, nhà trường, địa phương tổ chức dạy bơi cho học sinh, sinh viên; đồng thời phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, các phương pháp phòng tránh đuối nước cho học sinh, sinh viên.

Các trường có học sinh đi học bằng đò cần thường xuyên nắm bắt tình hình, thông báo kịp thời cho chính quyền, phụ huynh về các đò không đủ điều kiện an toàn; nhắc nhở học sinh, sinh viên phải sử dụng áo phao, cặp phao… khi tham gia giao thông đường thủy…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm