CPI Hà Nội tăng thấp nhất 4 tháng qua

CPI Hà Nội tăng thấp nhất 4 tháng qua
dá
Nhóm BCVT giảm cao nhất: 4,71%

Trong tháng Tám, hầu hết các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng nhẹ với mức tăng dao động từ 0,06% đến 0,79%, trong đó dẫn đầu là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiếp theo là nhóm giao thông và nhóm may mặc,  giày dép.

Riêng hai nhóm hàng là nhà ở, điện nước, chất đốt và bưu chính có CPI giảm so với tháng trước. Trong đó nhóm bưu chính viễn thông giảm mạnh tới 4,71%.

Trong tháng Tám, giá vàng phổ biến ở mức 2,8 triệu đồng/chỉ, mức giá này đã đưa chỉ số giá vàng giảm 1,34% so với tháng Bảy.

Trái với giá vàng, giá USD trong tháng này phổ biến là 19.241 đồng/USD đã nâng chỉ số giá USD tăng 0,73% so với tháng trước.

Kiên Hưng