Công tác pháp chế ngành Giáo dục đạt nhiều kết quả tốt

GD&TĐ - Hôm nay (12/12), tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2014. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Đinh Trung Tụng chủ trì hội thảo.
Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng cho biết: Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác pháp chế, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để đánh giá kết quả thực hiện công tác pháp chế trong năm và bàn phương hướng hợp tác trong năm tiếp theo.

Kết quả phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp về công tác pháp chế trong 2014 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngay từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc lập kế hoạch xây dựng văn bản năm 2014.

Bộ Tư pháp đã cử các cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, tham gia các hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngay từ khi khởi thảo đề cương đến khi hoàn thiện văn bản; cho ý kiến góp ý, thẩm định các văn bản để đảm bảo chất lượng về nội dung, tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản.

Bộ GD&ĐT luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, xử lý các văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp và Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trao đổi thường xuyên và kịp thời về nghiệp vụ để tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong công tác kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT thường xuyên phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp xem xét, phát hiện và xử lý các văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Bộ GD&ĐT ban hành và do HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GD&ĐT thường xuyên, chủ động tự rà soát, kiểm tra và cùng phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời phát hiện những văn bản còn chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, văn bản có dấu hiệu trái pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về giáo dục được thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật của ngành giáo dục rất hiệu quả. Cụ thể: Tham gia và phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học; Tham gia tổ chức Hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường; Hội nghị triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cởi mở, xây dựng, đánh giá công tác phối hợp giữa hai Bộ trong 1 năm qua, chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan, khắc phục những khó khăn để công tác phối hợp sẽ tốt hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai Bộ đều đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan, triển khai đầy đủ các mặt công tác, đã đạt được hầu hết mục tiêu mà kế hoạch hợp tác đã đề ra.

Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề xuất phương hướng phối hợp giữa hai Bộ trong năm 2015, tập trung vào các mục tiêu: Lập chương trình xây dựng pháp luật, Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác kiểm tra xử lý, hệ thống hóa văn bản pháp luật, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật...

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra văn bản, đặc biệt chú trọng đến việc xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với những nội dung có dấu hiệu trái pháp luật đã được Bộ Tư pháp thông báo.

Hai Bộ tiếp tục có những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thi hành Hiến pháp. Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 - 2016 và từng năm.

Tiếp tục kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành giáo dục, báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục.

Phối hợp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục.