rssheader

06/12/2020

Cách tạo shortcut Settings trên Windows 10

03/11/2015, 11:00 GMT+07 | Công nghệ
Cách tạo shortcut Settings trên Windows 10

Mỗi thiết lập trong mục Settings trên Windows 10 đều có một chuỗi ký tự để định danh URI (Uniform Resource Identifier) nhất định. Nếu như bạn gán những URI này cho shortcut, chúng có thể giúp thực hiện nhanh một thiết lập mà không cần phải truy cập trực tiếp vào Settings.

Nói cách khác, thủ thuật này sẽ tạo ra những shortcut Settings trên màn hình desktop giống những phím tắt trên bàn phím.

Để tạo được các shortcut đặc biệt này, người dùng cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Nhấn chuột phải trên màn hình để mở menu chuột phải và chọn mục New.

Bước 2: Từ mục New -> chọn Shortcut, bạn chỉ việc nhập các URI đã được thiết lập sẵn để tạo lệnh tắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo một biểu tượng khác cho hình shortcut qua thao tác: Nhấn chuột phải vào biểu tượng Shortcut ->  chọn mục Properties -> nhấn chọn nút "Change Icon".

Dưới đây là danh sách các URI để tạo các shortcut Settings trên Windows 10:

-Battery Saver: ms-settings:batterysaver

-Battery Saver Settings: ms-settings:batterysaver-settings

-Battery use: ms-settings:batterysaver-usagedetails

-Bluetooth: ms-settings:bluetooth

-Colors: ms-settings:colors

-Data Usage: ms-settings:datausage

-Date and Time: ms-settings:dateandtime

-Closed Captioning: ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning

-High Contrast: ms-settings:easeofaccess-highcontrast

-Magnifier: ms-settings:easeofaccess-magnifier

-Narrator: ms-settings:easeofaccess-narrator

-Keyboard: ms-settings:easeofaccess-keyboard

-Mouse: ms-settings:easeofaccess-mouse

-Other Options (Ease of Access): ms-settings:easeofaccess-otheroptions

-Lockscreen: ms-settings:lockscreen

-Offline maps: ms-settings:maps

-Airplane mode: ms-settings:network-airplanemode

-Proxy: ms-settings:network-proxy

-VPN: ms-settings:network-vpn

-Notifications & actions: ms-settings:notifications

-Account info: ms-settings:privacy-accountinfo

-Calendar: ms-settings:privacy-calendar

-Contacts: ms-settings:privacy-contacts

-Other Devices: ms-settings:privacy-customdevices

-Feedback: ms-settings:privacy-feedback

-Location: ms-settings:privacy-location

-Messaging: ms-settings:privacy-messaging

-Microphone: ms-settings:privacy-microphone

-Motion: ms-settings:privacy-motion

-Radio: ms-settings:privacy-radios

-Speech, inking, & typing: ms-settings:privacy-speechtyping

-Camera: ms-settings:privacy-webcam

-Region & language: ms-settings:regionlanguage

-Speech: ms-settings:speech

-Windows Update: ms-settings:windowsupdate

-Work access: ms-settings:workplace

-Connected devices: ms-settings:connecteddevices

-Developers: ms-settings:developers

-Display: ms-settings:display

-Mouse & touchpad: ms-settings:mousetouchpad

-Cellular: ms-settings:network-cellular

-Dial-up: ms-settings:network-dialup

-DirectAccess: ms-settings:network-directaccess

-Ethernet: ms-settings:network-ethernet

-Mobile hotspot: ms-settings:network-mobilehotspot

-Wi-Fi: ms-settings:network-wifi

-Manage Wi-Fi Settings: ms-settings:network-wifisettings

-Optional features: ms-settings:optionalfeatures

-Family & other: users ms-settings:otherusers

-Personalization: ms-settings:personalization

-Backgrounds: ms-settings:personalization-background

-Colors: ms-settings:personalization-colors

-Start: ms-settings:personalization-start

-Power & sleep: ms-settings:powersleep

-Proximity: ms-settings:proximity

-Display: ms-settings:screenrotation

-Sign-in: ms-settings:signinoptions

-Storage Sense: ms-settings:storagesense

-Themes: ms-settings:themes

-Typing: ms-settings:typing

-Tablet mode: ms-settings://tabletmode/

-Privacy: ms-settings:privacy


Theo Vnreview
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Tin tiêu điểm

  • Chưa cập nhật

Tin nổi bật

  • Chưa cập nhật

Xem thêm