Công khai kết quả kiểm toán năm 2008

Công khai kết quả kiểm toán năm 2008

(GD&TĐ) - Sáng nay (23/7), Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Họp báo công khai kết quả kiểm toán năm 2008 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2007 của Kiểm toán Nhà nước.

Công khai kết quả kiểm toán năm 2008 ảnh 1

Theo ông Lê Minh Khái – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, năm 2008, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán báo cáo quyết toán của 20 Bộ, cơ quan Trung ương, 35 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, 19 dự án đầu tư xây dựng, 23 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các tổ chức tài chính ngân hàng.

Qua kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007, việc lập và giao dự toán thu ngân sách Nhà nước cơ bản phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, kết quả kiểm toán tại các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính – ngân hàng đã cho thấy: Cơ bản các doanh nghiệp nhà nước đã quản lý kinh tế, tài chính tuân thủ quy định của Nhà nước; quản lý vật tư, hàng hóa tương đối tốt… Tuy nhiên, báo cáo tài chính của hầu hết doanh nghiệp nhà nước chưa phản ánh đúng tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí; tiến độ thực hiện đầu tư chậm.

Đối với các ngân hàng, qua kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của 162 đơn vị thành viên, chi nhánh trực thuộc của 7 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, Kiểm toán Nhà nước kết luận: nhìn chung, hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tài chính ổn định, tăng trưởng và có hiệu quả. Ngoài ra, các ngân hàng đã chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ ngân hàng.

Theo CTĐT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ