Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký Quy chế phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố

GD&TĐ - Vừa qua, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đã hoàn thành việc ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa CĐGD Việt Nam với 63 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố.
Hội nghị ký Quy chế phối hợp tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh
Hội nghị ký Quy chế phối hợp tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh

Đây là kết quả việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Công đoàn các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2013-2018 và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XIV; cùng sự quan tâm phối hợp của liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố.

Hội nghị được tổ chức tại 5 khu vực, dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Công Phong - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam và đồng chí Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh của đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh đại diện cho mỗi khu vực đã biểu thị sự vui mừng, phấn khởi và sự trân trọng đối với các đại biểu về dự hội nghị; mong muốn liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công đoàn Giáo dục Việt Nam để chỉ đạo Công đoàn Giáo dục các cấp thuộc địa phương quản lý hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính ngành nghề, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh; 

Đồng thời khẳng định, quan tâm đến hoạt động Công đoàn Giáo dục là biện pháp thiết thực nhất để nâng chất lượng hoạt động công đoàn ở địa phương; cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục là một lực lượng đông đảo, chiếm tỷ lệ cao trên tổng số công nhân viên chức lao động của địa phương, lại có chất lượng tốt, đồng đều; 

Công đoàn giáo dục các cấp hoạt động nền nếp với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực như: chăm lo đời sống nhà giáo, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo…

Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký Quy chế phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố ảnh 1
Đồng chí Trần Công Phong báo cáo đề dẫn, định hướng những vấn đề đại biểu cần tập trung thảo luận tại Hội nghị 

Đại biểu liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố đều khẳng định việc tổ chức ký Quy chế phối hợp là hết sức cần thiết, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự chủ động phối hợp của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch, dự thảo Quy chế và gửi văn bản lấy ý kiến đóng góp của liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố; các đại biểu nhất trí cao về bố cục, nội dung Quy chế.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thông qua Quy chế, tạo hành lang pháp lý cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam và liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo Công đoàn Giáo dục các cấp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ngành Giáo dục, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành GD&ĐT.

Đảng ta đã xác định "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu" và cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013). 

Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam với liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo hoạt động của Công đoàn giáo dục các cấp thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về GD&ĐT

Tại Hội nghị khu vực các tỉnh Nam Trung bộ tổ chức tại Quảng Nam, sau khi theo dõi băng tư liệu do Ban Tuyên giáo Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam thực hiện phản ánh tình hình phức tạp tại khu vực Biển Đông những ngày qua, bằng hành động thiết thực, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã gửi 40 triệu đồng để thông qua Liên đoàn Lao động các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng chuyển đến các chiến sỹ và bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển, đấu tranh ngăn chặn Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép tại lãnh hải Việt Nam.
Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...