Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Công bố danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Hải Bình - 07/07/2020, 17:22 GMT+7 | Kết nối

Cụ thể như sau:

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 - Xem tại đây

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học - Xem tại đây

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực - Xem tại đây

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin  - Xem tại đây

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học - Xem tại đây

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá - Xem tại đây

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải - Xem tại đây

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học - Xem tại đây

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm - Xem tại đây

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh - Xem tại đây

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự - Xem tại đây

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ - Xem tại đây

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế - Xem tại đây

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học - Xem tại đây

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim - Xem tại đây

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học - Xem tại đây

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Xem tại đây

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học - Xem tại đây

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Xem tại đây

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học - Xem tại đây

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi - Xem tại đây

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học - Xem tại đây

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học - Xem tại đây

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao - Xem tại đây

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học - Xem tại đây

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý - Xem tại đây

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc - Xem tại đây

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học - Xem tại đây


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm