Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài: Những điều kiện thành lập

Chí Kiên - 15/02/2019, 20:00 GMT+7 | Giáo dục
Mở rộng các cơ sở đào tạo nghề có nguồn đầu tư công nghệ lớn từ nước ngoài là cần thiếtMở rộng các cơ sở đào tạo nghề có nguồn đầu tư công nghệ lớn từ nước ngoài là cần thiết

Cụ thể, điều kiện cho phép thành lập cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

Có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN Việt Nam.

Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư).

Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm GDNN là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: Đối với trung tâm GDNN tối thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường CĐ tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường CĐ có vốn đầu tư nước ngoài gồm: Có đề án thành lập phân hiệu, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên gọi, phạm vi hoạt động; kế hoạch xây dựng, phát triển và ngành, nghề, trình độ, quy mô đào tạo tương ứng với từng giai đoạn phát triển phân hiệu và các minh chứng kèm theo; có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 5 năm; mức đầu tư ít nhất phải đạt 25% các mức: Với trung tâm GDNN tối thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường CĐ tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật GDNN; không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định; các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài trong các trường trung cấp, trường CĐ có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH.

Có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện đăng ký hoạt động GDNN theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN và Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm