Cơ hội học tập tại 2 ĐH lớn tại Hoa Kỳ và Úc

Cơ hội học tập tại 2 ĐH lớn tại Hoa Kỳ và Úc
4.jpg

Với ĐH Troy (Hoa Kỳ), Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) đang triển khai chương trình hợp tác đào tạo Cử nhân Khoa học Máy tính Ứng dụng. Đây là một chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin (CNTT) có nhu cầu nhân lực cao, đang được thế giới và Việt Nam quan tâm.

Chương trình đào tạo gồm 120 tín chỉ chia thành ba phần: đại cương, chuyên ngành và các môn lựa chọn, được giảng dạy trong 10 học kỳ kéo dài 3,5 năm. Văn bằng do Đại học Troy cấp, có giá trị trên toàn thế giới. Sinh viên có thể theo học toàn bộ chương trình tại Trường Đại học Công nghệ hoặc chuyển tiếp học một phần thời gian tại Hoa Kỳ.

Điều kiện xét tuyển là tốt nghiệp trung học phổ thông, có điểm trung bình chung đạt từ 6,0 điểm trở lên. Bên cạnh đó, thí sinh cần đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh của chương trình, được đánh giá thông qua phỏng vấn trực tiếp. Đối với những thí sinh chưa đáp ứng được yêu cầu về Tiếng Anh, nếu có nguyện vọng sẽ được bố trí tham gia chương trình học Tiếng Anh dự bị trong vòng một năm.

ĐH Công nghệ (ĐHQGHN) cũng đang hợp tác với Trường Đại học New South Wales (UNSW) triển khai chương trình đào tạo liên thông các chuyên ngành: Kỹ nghệ tin học, Kỹ nghệ điện tử,Kỹ nghệ viễn thông. Theo đó, hai năm đầu sinh viên sẽ được học tại Việt Nam theo chương trình thống nhất giữa Trường ĐHCN và Trường UNSW. Hai năm sau, sinh viên có đủ điều kiện sẽ được chuyển tiếp học tại Úc theo chương trình của UNSW. Tốt nghiệp sinh viên sẽ được UNSW cấp bằng cử nhân công nghệ có giá trị như sinh viên tham gia học tại cơ sở chính của UNSW.

Điều kiện được chuyển tiếp sang học tại Úc sau 2 năm là: Kết thúc 2 năm học chuyên môn , sinh viên có điểm trung bình chung của các môn chuyên môn không thấp hơn 6,5 (theo thang điểm 10) và điểm IELTS không thấp hơn 6,5 với các kỹ năng không dưới 6 sẽ được chuyển tiếp sang học năm thứ 3 hệ cử nhân kỹ thuật tại trường UNSW. Điểm thi các môn chuyên môn học tại trường ĐHCN sẽ được UNSW chấp nhận và chuyển đổi sang bảng điểm của sinh viên tại UNSW. Những sinh viên không đủ điều kiện chuyển tiếp sẽ được nhà trường tư vấn chuyển sang học các chương trình khác nếu sinh viên có nguyện vọng.

Để biết thêm thông tin về các chương trình đào tạo này có thể tham khảo tại Website: http://www.coltech.vnu.edu.vn/itp 

Đan Thảo