Cô em vợ giống và khác vợ

Cô em vợ mình giống vợ mình như hai con tem, chỉ có điều...

Cô em vợ giống và khác vợ

- Điều gì?

- Một con thì mới tinh còn một con thì đã bị đóng dấu bưu điện rồi.

**********

Vẫn có đấy

Chánh án hỏi đương sự đang trong trạng thái run lẩy bẩy:

- Anh có vợ chưa?

- Dạ… rồi!

- Người ấy là ai?

- Bẩm tòa… một người phụ nữ.

- Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình! Thế anh đã nghe nói ai lấy một người… đàn ông chưa?

- Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như… chị tôi ấy!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ