Chương trình Học bổng của Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2019 (Học bổng MEXT)

GD&TĐ -Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2019 cho lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Chương trình Học bổng của Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2019 (Học bổng MEXT)

Chương trình học bổng được thông báo cụ thể qua: http://www.vn.embjapan.go.jp/itpr_ja/Thongbaotuyensinhhocbongchinhphunhat2019.html; hoặc: http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Thongtinduhoc.html

Theo đó, Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2019 theo từng bậc học:Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS); Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS); Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS); Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS).

Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 5/7/2018 và thi vấn đáp sẽ được tiến hành từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2018. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo tại các trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.