Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada
Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada 15

Chùm ảnh bão tàn phá ở Canada

GD&TĐ - Cơn bão Lee đã đổ bộ vào đất liền Canada, làm ngập đường, đổ cây và hàng chục nghìn người dọc theo bờ biển Bắc Đại Tây Dương mất điện.
Đền Vàng, trung tâm thiện nguyện của Amritsar. Ảnh: Bbc.com

Ngôi đền nuôi sống cả thành phố

GD&TĐ - Trong thành phố nổi tiếng là 'trái tim đang đập của đạo Sikh' – Amritsar, Ấn Độ, tọa lạc đền Vàng phục vụ 100 nghìn bữa ăn miễn phí mỗi ngày.