Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool
Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - LiverpoolChùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool

Chùm ảnh: Arsenal, Man City vui mừng trước kết quả trận Man Utd - Liverpool

GD&TĐ - Man Utd cầm hòa Liverpool 2-2 trên sân nhà, gián tiếp giúp Arsenal được quyền tự quyết ngôi vương trong 7 trận còn lại ở Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ