Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK

Hải Bình - 21/01/2020, 15:01 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Mục đích nhằm đánh giá thực trạng và kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Quyết định số 404/QĐ-TTg); chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 trong thời gian tới.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội; Đề án của Chính phủ; làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên chỉ đạo, tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá và tổng hợp, báo cáo từ các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên. Cụ thể, các sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg, hoàn thành và gửi về Bộ GD&ĐT trước 3/2/2020.

Các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT cũng được giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 dự kiến tổ chức tại 64 điểm cầu trong 1/2 ngày, dự kiến trong tuần cuối tháng 2/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm