Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe BidenChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chiều 11/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.