Chủ động triển khai công tác HS-SV từ đầu năm học

Chủ động triển khai công tác HS-SV từ đầu năm học

(GD&TĐ) - Để có cái nhìn sâu, rộng hơn về công tác HS-SV trong năm học 2013 - 2014 và những năm học tiếp theo, phóng viên báo GD&TĐ trao đổi với TS Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HS-SV (Bộ GD&ĐT).

Xin ông cho biết công tác HS-SV, hoạt động ngoại khóavà y tế trường học năm học 2013 - 2014 có những trọng tâm nào?

TS Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HS-SV ảnh 1
TS Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HS-SV

- Căn cứ Chỉ thị 3004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về trọng tâm của GD Mầm non, GD Phổ thông, GD Chuyên nghiệp và GD Thường xuyên trong năm học 2013 - 2014 thì công tác HS-SV, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học sẽ có những trọng tâm là:

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách HCM theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; 

Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực trong mỗi nhà trường và cơ sở GD;

Tăng cường công tác GD pháp luật và các qui chế, qui định về GD&ĐT, góp phần hình thành thế hệ công dân hiểu, nắm vững và tự giác chấp hành pháp luật;

Nghiên cứu, rà soát nội dung, hình thức triển khai công tác GD đạo đức, lối sống cho HS-SV, kiềm chế và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hoá trong HS-SV;

Tăng cường công tác GD toàn diện và quản lý HS-SV; Chú trọng và tăng cường GD tư tưởng chính trị, văn hoá truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội;

Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, công tác chăm sóc sức khỏe; Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ATTT) trường học; GD ATGT, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với HS-SV;

Đầu tư CSVC, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, GV làm công tác HS-SV, tư tưởng, văn hoá, TDTT và y tế trường học. Đẩy mạnh việc triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác HS-SV tại các cơ sở GD.

Xin ông cho biết nhiệm vụ cụ thể về việc triển khai thế nào ?

- Chúng tôi sẽ triển khai tới tất cả các cơ sở GD các nhiệm vụ cụ thể trong công tác tư tưởng – văn hóa, công tác quản lý HS-SV, công tác TDTT, công tác y tế trường học. Ở mỗi mảng sẽ có những hoạt động trọng điểm, làm điểm nhấn trong cả quá trình học tập – rèn luyện – chăm lo đến đời sống HS-SV theo hướng chuẩn bị bước vào thực hiện Đề án Đổi mới cơ bản và toàn diện GD.

Đó là: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm học 2013 - 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, GV, cán bộ; Đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng là HS-SV.

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cho HS-SV tìm hiểu và tích cực tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quán triệt, học tập Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” với các nội dung phù hợp với ngành GD trong công tác dân vận; Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tính gương mẫu của thủ trưởng; Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền GD tư tưởng, đạo đức, công tác thi đua, yêu nước, khen thưởng…

Sưu tầm nhật ký của một số anh hùng liệt sỹ là cựu SV điển hình đại diện cho tấm gương thế hệ trẻ trong các cuộc kháng chiến cứu nước: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhật ký “Mãi mãi Tuổi hai mươi” của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, Nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh” của liệt sỹ Lê Thị Thiên và Nhật ký  “Khát vọng Sống và Yêu” của liệt sỹ Bùi Kim Đỉnh…; bổ sung vào tủ sách tại thư viện trong các nhà trường, cơ sở GD, để HS có điều kiện tham khảo, học tập.

Triển khai tuyên truyền, GD về các tấm gương tiêu biểu, hy sinh quả cảm quên mình cứu các em nhỏ và cứu người của HS-SV và thanh niên dũng cảm như: HS Nguyễn Văn Nam - Lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1, tỉnh Nghệ An; Học sinh Lê Văn Được - Lớp 9A, trường THCS Thanh Ngọc, Nghệ An; Anh Trần Hữu Hiệp - 25 tuổi đã quên mình cứu người tại bến Cần Giờ, TPHCM... và nhiều chương trình hoạt động khác nhằm tăng cường GD đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ với sự kết hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Kết hợp với ngành TDTT, văn hóa, GTVT, Bộ Công an, Bộ Y tế, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức, triển khai công tác GD kiến thức ATGT cho HS ngay từ đầu năm học mới; tăng cường công tác GD ATGT trong trường học giai đoạn 2013 - 2018.

Tổ chức cho HS-SV tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” trên mạng; Ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2012 - 2015; Chương trình Hành động Quốc gia phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015; Bảo đảm ANTT, TTATXH trong các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân; Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HS-SV giai đoạn 2011 - 2015.

Công tác TDTT trong nhà trường sẽ được đẩy mạnh theo chiều sâu, chất lượng và tự chủ, tự giác với việc: Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác GD thể chất và thể thao trường học; Tiếp tục tham gia, tăng cường tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, cán bộ quản lý công tác GD thể chất và thể thao trường học;

Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho HS; Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...);

Phối hợp với Hội Thể thao HS Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hội Thể thao HS tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện TDTT của HS trong năm học 2013-2014 trong nước, khu vực và thế giới.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GD thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học; Phối hợp với ngành y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh, tật trong trường học;

Tổ chức thực hiện các qui định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP, phòng chống HIV/AIDS; Tổ chức các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa và truyền thông về GD sức khỏe, vệ sinh cá nhân, công tác BHYT HS-SV;

GD dân số, gia đình, GD giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống cho HS; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về CSVC, điều kiện, đội ngũ... Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch này như thế nào?

- Các Sở GD tạo bám sát Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học, bậc học và nội dung văn bản hướng dẫn công tác HS-SV, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013 - 2014, quán triệt, triển khai đến tất cả các Phòng GD, các cơ sở GD và GV, cán bộ công chức toàn ngành thực hiện.

Chúng tôi đã triển khai ngay từ khi năm học, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, uốn nắn, đánh giá và sẽ có yêu cầu cả hệ thống GD có chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo các mức thời gian và nội dung công việc cụ thể là:

Báo cáo sơ kết triển khai công tác HS-SV, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I trước ngày 19/1/2014; Báo cáo tổng kết triển khai công tác HS-SV, hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2013 – 2014 trước ngày 15/6/2014. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên lấy ý kiến đánh giá hiệu quả thực hiện từ cấp uỷ, chính quyền và quản lý ngành GD các cấp, đặc biệt là thường xuyên giao ban, lấy ý kiến đánh giá của các Bộ, Ngành liên quan...

Trong kế hoạch này chúng tôi cũng hết sức tận dụng có hiệu quả sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, Ngành, các tổ chức quốc tế phi chính phủ, đặc biệt là chúng tôi hướng đến quá trình xã hội hóa các hoạt động phục vụ hỗ trợ quá trình rèn luyện của HS-SV.

Xin trân trọng cám ơn ông.

Nam Khánh thực hiện

Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.