rssheader

22/09/2021

Điện Biên: 8 tổ chức Đảng, 799 đảng viên bị thi hành kỷ luật

Ngọc Diệp - 04/06/2021, 15:13 GMT+07 | Chính trị
Ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Điện Biên Ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Điện Biên

Thông tin được nêu ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (giai đoạn 2016-2020) được tỉnh Điện Biên tổ chức hôm nay 4/6.

Tỉnh Điện Biên hiện có 14 Đảng bộ trực thuộc, hơn 3.200 tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với gần 42.000 Đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gần 5 năm qua tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản liên quan, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tỉnh ủy Điện Biên đã thường xuyên chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các sở, ban, ngành ở tỉnh tiến hành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân. Phần liên hệ thực tiễn được triển khai gắn chặt với việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó kịp thời phát hiện những tổ chức Đảng và đảng viên có các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” để có biện pháp khắc phục.

8 tổ chức Đảng, 799 đảng viên ở Điện Biên bị thi hành kỷ luật trong gần 5 năm gần đây

Trong 5 năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 8 tổ chức Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật bằng nhiều hình thức 799 đảng viên (trong đó có hơn 200 cấp ủy viên các cấp). Điện Biên cũng đã khai trừ 134 đảng viên ra khỏi đảng.

Nguyên nhân dẫn đến thi hành kỷ luật chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Có những cán bộ còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó có trường hợp đảng viên vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý đất đai, ngân sách, đầu tư xây dựng…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết này trong thời gian tới, Điện Biên đã đề ra 3 nhóm giải pháp. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội. Cùng với đó là tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm