rssheader

13/05/2021

Chân dung 9 Bí thư Tỉnh ủy mới được bầu trong tuần

31/10/2020, 10:58 GMT+07 | Chính trị

Ngày 28/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, ông Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, ông Hoàng Duy Chinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, ông Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, ông Lại Xuân Môn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, ông Bùi Minh Châu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 26/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 25/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, ông Đỗ Tiến Sỹ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kinhtedothi.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm