Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý

Diễn xuất giữa trời nắng gắt, chiếc áo Công Lý mặc ướt đẫm mồ hôi. Dù vậy, "cô Đẩu" vẫn say sưa diễn xuất, quên cả thời tiết khắc nghiệt.
Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý
Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 1Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 2Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 3Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 4Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 5Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 6Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 7Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 8Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 9Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 10Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 11Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 12Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 13Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 14Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 15Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 16Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 17Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 18Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 19Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 20Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 21Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 22Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 23Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý ảnh 24
Theo Trí thức trẻ