Chỉ tiêu NV3 của 16 trường ĐH, CĐ

Chỉ tiêu NV3 của 16 trường ĐH, CĐ
Ngày mai (15/9), các thí sinh bắt đầu cuộc đua NV3 vào các trường ĐH, CĐ. Ảnh: TH
Ngày mai (15/9), các thí sinh bắt đầu cuộc đua NV3 vào các trường ĐH, CĐ. Ảnh: TH

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân công bố xét tuyển 450 chỉ tiêu hệ ĐH và 120 chỉ tiêu hệ CĐ : xét 570 chỉ tiêu NV3. 5 ngành đào tạo hệ ĐH xét tuyển NV3 của trường có điểm xét tuyển và chỉ tiêu như sau: Công nghệ sinh học: 14 điểm – 60 chỉ tiêu; Quản trị kinh doanh: 13 điểm – 100 chỉ tiêu; Tài chính ngân hàng: 13 điểm – 100 chỉ tiêu; Kế toán: 13 điểm – 120 chỉ tiêu; Tiếng Anh: 13 điểm – 70 chỉ tiêu. Hệ cao đẳng trường xét tuyển 120 chỉ tiêu ngành Kế toán với điểm xét tuyển là 10 điểm.

Trường ĐH Hà Tĩnh thông báo xét 136 chỉ tiêu NV3 hai ngành đào tạo bậc ĐH. Cụ thể là: Cử nhân Tiếng Anh (hệ số 2) (16 điểm – 47 chỉ tiêu); Công nghệ thông tin (13 điểm – 31 chỉ tiêu). Trường cũng xét tuyển NV3 2 ngành hệ CĐ là: Sư phạm Sinh – Hóa (tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh) (11 điểm – 35 chỉ tiêu); Sư phạm Nhạc-Công tác Đội (hệ số) - (tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh) (13 điểm – 23 chỉ tiêu).

Trường ĐH Hòa Bình xét tuyển NV3 bảy ngành đào tạo hệ đại học và 4 ngành đào tạo hệ cao đẳng cho những thí sinh có điểm đạt từ điểm sàn trở lên tương ứng với các hệ. Các ngành xét tuyển hệ ĐH của trường là: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quan hệ công chúng và truyền thông, Đồ họa ứng dụng (điểm trung bình hai môn năng khiếu từ 3 trở lên). Các ngành xét tuyển NV3 hệ CĐ là: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán.

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định xét 100 chỉ tiêu NV3 hệ ĐH ngành Điều dưỡng (học 4 năm) với điểm xét tuyển là 18 điểm.

Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu xét 750 chỉ tiêu NV3 nhiều ngành đào tạo hệ ĐH và CĐ. Với hệ ĐH, trường xét tuyển các ngành với điểm và chỉ tiêu như sau: Kỹ thuật điện (13 điểm – 20chỉ tiêu); Điện tử viễn thông (13 điểm – 20chỉ tiêu); (13 điểm – 20chỉ tiêu); tự động hóa (13 điểm – 20chỉ tiêu); Kỹ thuật máy tính (13 điểm – 25 chỉ tiêu); Công nghệ phần mềm (13 điểm – 25 chỉ tiêu); Xây dựng dân dụng và công nghiệp (13 điểm – 20 chỉ tiêu); Xây dựng cầu đường (13 điểm – 20 chỉ tiêu); Xây dựng công trình biển (13 điểm – 20 chỉ tiêu); Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dầu): 20 chỉ tiêu, 17 điểm với khối A và 18 điểm khối B; Công nghệ thực phẩm (40 chỉ tiêu), 13 điểm khối A và 14 điểm khối B; Kế toán (13 điểm – 60 chỉ tiêu); Quản trị doanh nghiệp (13 điểm – 30 chỉ tiêu); Quản trị du lịch (13 điểm – 30 chỉ tiêu); Quản trị ngoại thương (13 điểm – 30 chỉ tiêu); Quản trị marketing (13 điểm – 30 chỉ tiêu); Nhật Bản học khối C/D (14/13 điểm – 20 chỉ tiêu); Hàn Quốc học khối C/D (14/13 điểm – 20 chỉ tiêu); Trung Quốc học khối C/D (14/13 điểm – 20 chỉ tiêu); Tiếng Anh (13 điểm – 30 chỉ tiêu).

Hệ cao đẳng trường xét tuyển NV3 các ngành Kỹ thuật điện (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Điện tử viễn thông (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Tự động hóa (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Kỹ thuật máy tính (10 điểm – 15 chỉ tiêu); Công nghệ phần mềm (10 điểm – 15 chỉ tiêu); Xây dựng dân dụng và công nghiệp (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Xây dựng cầu đường (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Xây dựng công trình biển (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dầu) khối A/B ( 14/15 điểm – 10 chỉ tiêu); Công nghệ thực phẩm khối A/B (10/11 điểm – 20 chỉ tiêu); Kế toán ( 10 điểm – 40 chỉ tiêu); Quản trị doanh nghiệp (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Quản trị du lịch (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Quản trị ngoại thương (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Quản trị marketing (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Nhật Bản học khối C/D (11/10 điểm – 10 chỉ tiêu); Hàn Quốc học khối C/D ( 11/10 điểm – 10 chỉ tiêu); Trung Quốc học khối C/D (11/10 điểm – 10 chỉ tiêu); Tiếng Anh (10 điểm – 20 chỉ tiêu).

Trường ĐH Công nghệ và quản lý hữu nghị: xét 100 chỉ tiêu NV3 hai ngành Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh dược) và Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Tin học ứng dụng). Cả 2 ngành này đều lấy điểm xét tuyển là 13 điểm.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 xét 103 chỉ tiêu NV3 cho bốn ngành khối A, B. Điểm xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể các ngành: SP Kỹ thuật công nghiệp (15 điểm – 41 chỉ tiêu); SP Kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - kinh tế gia đình (15 điểm – 41 chỉ tiêu); Sinh học (15 điểm – 41 chỉ tiêu); Tin học (15 điểm – 41 chỉ tiêu).

Trường CĐ Phương Đông - Đà Nẵng tiếp tục xét tuyển NV3 đối với những thí sinh thi ĐH, CĐ đạt từ điểm sàn CĐ trở lên các ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử, Điều dưỡng.

Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên thông báo xét 840 chỉ tiêu NV3. Điểm xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (10 điểm – 50 chỉ tiêu); Công nghệ kỹ thuật xây dựng (10 điểm – 4 chỉ tiêu); Quản trị kinh doanh khối A (10 điểm – 45 chỉ tiêu); Quản trị kinh doanh khối C (11 điểm – 100 chỉ tiêu); Kế toán (10 điểm – 290 chỉ tiêu); Công nghệ thông tin (10 điểm – 60 chỉ tiêu); Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch – khối C) (11 điểm – 45 chỉ tiêu); Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch – khối D1) (10 điểm – 10 chỉ tiêu); Công nghệ kỹ thuật điện (10 điểm – 50 chỉ tiêu); Tài chính ngân hàng (10 điểm – 130 chỉ tiêu).

Trường CĐ Phương Đông - Đà Nẵng xét tuyển NV3 đối với những thí sinh thi ĐH, CĐ đạt từ điểm sàn CĐ trở lên vào hệ tương ứng và theo đúng khối thi của ngành tuyển (khối A, D1: 10 điểm; khối B, C: 11 điểm). Các ngành xét tuyển là  Kế toán (khối A, D1, B, C); Tài chính ngân hàng (khối A, D1, B, C); Quản trị kinh doanh (khối A, D1, B, C); Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử (khối A, D1, B); Điều dưỡng (khối B).
Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên năm nay xét 840 chỉ tiêu NV3 với điểm xét tuyển là 10 điểm với ngành khối A, D1 và 11 điểm với ngành khối B, C. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của các ngành như sau: Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 50; Công nghệ kỹ thuật xây dựng: 40; Quản trị kinh doanh: 165; Kế toán: 290; Công nghệ thông tin: 60; Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch): 55; Công nghệ kỹ thuật điện: 50; Tài chính ngân hàng: 130.

Trường CĐ Tài chính kế toán xét 300 chỉ tiêu NV3 theo điểm tuyển chung cho tất cả các ngành. Các thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ được sắp xếp vào các chuyên ngành theo nguyện vọng đăng ký. Những thí sinh nộp hồ sơ nếu không đủ điểm xét tuyển CĐ sẽ được trường tiếp tục sử dụng để xét tuyển đào tạo trung cấp. Các ngành xét tuyển là Tài chính ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh. Điểm xét tuyển là 10 điểm đối với các thí sinh thi đề DDH và 13 điểm với thí sinh thi để CĐ.

Trường CĐ Bách Việt cũng thông xét tuyển NV3 vào 12 ngành đào tạo là: Thiết kế thời trang, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thư ký văn phòng, Đồ họa, Mạng máy tính và truyền thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Tài chính ngân hàng, Tiếng Anh, Thiết kế nội thất, Tin học ứng dụng. Các ngành đều lấy điểm xét tuyển bằng với điểm sàn CĐ (khối C, H, V, B: 11 điểm; khối A, D1: 10 điểm).

Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM: xét 260 chỉ tiêu NV3 vào 9 ngành khối A và D1 với điểm xét tuyển là 10 điểm. Chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau: Công nghệ may: 25 chỉ tiêu; Thiết kế thời trang: 25; Quản trị kinh doanh: 25; Kế toán: 25; Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 30; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: 30; Công nghệ thông tin: 25; Công nghệ cơ điện: 50; Tiếng Anh: 25. Những thí sinh trúng tuyển NV3 các ngành công nghệ may, thiết kế thời trang, quản trị kinh doanh, kế toán sẽ nhập học tại cơ sở II của trường tại Trảng Bom, Đồng Nai.

Trường CĐ bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp tiếp tục xét tuyển NV3 đối với thí sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo đề chung của Bộ GD-ĐT có điểm thi ĐH, CĐ đạt điểm sàn theo quy định trở lên. Các ngành xét tuyển là Công nghệ thông tin, Điện tử, Kỹ thuật điện, Công nghệ chế tạo máy, Cơ khí, Kỹ thuật công trình, Công nghệ hóa nhựa, Kỹ thuật môi trường, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và quản lý công nghiệp, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội xét tuyển NV3 vào 3 ngành đạo là  Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Quản trị nhân sự, Tài chính doanh nghiệp, Tin học quản lý), Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, Kế toán tổng hợp, Tin học kế toán), Tin học ứng dụng với điểm xét tuyển đồng loạt 10 điểm.

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo xét 700 chỉ tiêu NV3 cho tất cả các ngành khối A, B, D1, D2, D3, D4, D5, D6 với điểm xét tuyển đạt điểm sàn CĐ trở lên tương ứng với từng khối. Các ngành xét tuyển cụ thể là: Tin học, Khí tượng, Thủy văn (gồm các chuyên ngành Thủy văn, Quản lý tài nguyên nước), Kỹ thuật môi trường (gồm các chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường) và Trắc địa (gồm các chuyên ngành Trắc địa, Trắc địa biển), Địa chính, Quản lý đất đai (gồm các chuyên ngành Quản lý đất đai, Quản lý nhà đất), Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Hiếu Nguyễn

Ảnh minh họa/INT

Căng thẳng phủ bóng Shangri-La

GD&TĐ - Đối thoại Shangri-La, một trong những diễn đàn an ninh cấp cao hàng đầu thế giới, đã kết thúc vào ngày 4/6 tại Singapore sau 3 ngày làm việc.