Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chế độ trợ cấp một lần

GD&TĐ - 09/04/2020, 13:54 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Vậy tôi có được hưởng tiền trợ cấp ra khỏi vùng khó khăn không? – Nguyễn Văn Toàn (toan***@gmail.com).

* Trả lời: Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu bạn đang quan tâm đến trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK. Chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Tại Điều 8 Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK) chi trả.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) mức lương tháng hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK).

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên để được hưởng trợ cấp một lần, bạn phải có từ đủ 10 năm trở lên công tác ở vùng ĐBKK và nơi bạn công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm