Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chế độ phụ cấp thu hút

GD&TĐ - 15/05/2019, 07:19 GMT+7 | Kết nối
Khuôn viên Trường Tiểu học Hiền Lương (Đà Bắc, Hòa Bình). Ảnh: Hữu CườngKhuôn viên Trường Tiểu học Hiền Lương (Đà Bắc, Hòa Bình). Ảnh: Hữu Cường

Vậy chúng tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút, ưu đãi quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP hay không? Tập thể giáo viên Trường Tiểu học & THCS Hiền Lương

Trả lời: Các chế độ chính sách theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP nay được áp dụng bởi Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT. Cụ thể theo Điều 8 Văn bản trên quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2, 3 Điều 2 Văn bản hợp nhất trên. Cụ thể là các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, nếu nơi bạn công tác thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định theo các điểm a, b, c Điều 2 Văn bản trên.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm