Chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo quyết định số 42/TTG

Chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo quyết định số 42/TTG

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là Phó hiệu trưởng trường tiểu học Hương Lâm số 1, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Vừa qua tôi được trưng tập điều động về phòng GD&ĐT Hiệp Hoà theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà ngày 01/11/2011 và hiện hưởng lương tại trường tiểu học Hương Lâm số 1 với phụ cấp chức vụ 0,4. Như vậy tôi có được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo quyết định số 42/TTG không?

Trả lời: Quyết định số 42/2011/QĐ-TTG ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động là công tác quản lý giáo dục quy định: Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi tắt là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01/9/2010 đến ngày 31/5/2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu quyết định điều động (Điều 1). Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi này là thời gian thực tế nhà giáo làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tối đa là 36 tháng (Điều 3).

Theo thư bạn trình bày, thì bạn là đối tượng được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi theo quyết định trên.

GD&TĐ Online