Chấm dứt khai thác thí điểm nhựa thông tại Đắk Lắk

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc khai thác để lấy nhựa thông tại huyện Krông Bông và huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Chấm dứt khai thác thí điểm nhựa thông tại Đắk Lắk

Theo báo cáo của Ban Chỉ  đạo Tây Nguyên, việc khai thác thí điểm nhựa thông tại tỉnh Đắk Lắk được thực hiện bắt đầu từ tháng 2/2014.

Tuy nhiên, việc khai thác thí điểm chưa đánh giá đến tác động môi trường. Thực tế cho thấy hiệu quả kinh tế từ việc khai thác nhựa thông là không đáng kể.  

Trong quá trình triển khai, các đơn vị vi phạm quy trình kỹ thuật khai thác, quá trình khai thác không kiểm tra, giám sát, theo dõi, làm ảnh hưởng đến chu kỳ sinh trưởng của cây, môi trường rừng...

Do đó, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất chấm dứt việc khai thác thí điểm nhựa thông tại Đắk Lắk; cân nhắc việc khai thác nhựa thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót của các tập thể, cá nhân liên quan.

Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất trên của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và giao UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2014.