Cần Thơ thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND thành phố - làm Trưởng ban.
Cần Thơ thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật phòng, chống thiên tai; Xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi thành phố; Kiểm tra, đôn đốc các sở, cơ quan trong thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ có con dấu, được cấp kinh phí, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.        

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ đặt tại Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ.