Cà Mau: Hội thảo giáo dục thời kỳ kháng chiến

Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức Hội thảo giáo dục thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945 – 1975) và giai đoạn sau giải phóng, đến 2010 và đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”đối với Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, giai đoạn 1964 - 1979.
Quang cảnh buổi Hội thảo
Quang cảnh buổi Hội thảo

Hội thảo báo cáo khái quát về đặc điểm địa lý, dân cư, kinh tế và xã hội của tỉnh Cà Mau, sự phát triển của của giáo dục trong thời kỳ chống Pháp, giai đoạn 1945 - 1954, giai đoạn chống Mỹ 1954 – 1975, và sau ngày miền Nam giải phóng, đến năm 2010. 

Đồng thời, Hội thảo thông qua báo cáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đối với Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, giai đoạn 1964 - 1979. 

Được biết, Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình được thành lập theo sự chỉ đạo của Trung ương, tên gọi của trường là sự kết nghĩa của 2 tỉnh, Cà Mau và Ninh Bình. 

Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình được thành lập để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng và hiệu quả mang lại đáp ứng được nguyện vọng của người sinh ra nó. 

Học sinh của trường là con cán bộ, bộ đội, thương binh, liệt sĩ…, thầy và trò cùng sống với dân, vừa học tập, vừa lao động và cầm súng chiến đấu. 

Lúc đầu, Trường đóng tại đầm Bà Tường, nay thuộc xã Phú Mỹ. Sau đó, chuyển đi nhiều nơi để tránh xa sự phát hiện của kẻ thù. Trong khoảng 15 năm, có hơn 1.500 học sinh theo học.

Sau khi giải tán để sát nhập vào các trường khác, đến nay, thầy và trò, có người trở thành cán bộ chủ chốt tại các cơ quan ban, ngành, 1 Ủy viên Trung ương Đảng - Ông Huỳnh Đảm, 10 Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều người được phong hàm cấp tướng, cùng những tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư…