Ca khúc dự thi 403: Đất nước trong bài giảng hôm nay

GD&TĐ - Ca khúc dự thi mã số CK 403, cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” năm 2020.
Ca khúc dự thi 403: Đất nước trong bài giảng hôm nay