Ca khúc dự thi 27: Khúc ca Trường Tương Dương

GD&TĐ - Ca khúc dự thi mã số CK 27, cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” năm 2020.