Bước tiến mới về đọc ý nghĩ con người

Bước tiến mới về đọc ý nghĩ con người
Researchers have found the signals the brain gives off as speech is formed - and it is hope that this could lead to scientists being able to translate thoughts into words  Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1392139/Reading-mind-New-research-finds-words-formed-brain.html#ixzz1NnlA46fk
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những tin hiệu trong não thể hiện sự hình thành của ngôn ngữ. 

(GD&TĐ) – Các nhà khoa học vừa khám phá ra một cách theo dõi từ ngữ hình thành trong não người trong một bước đột phá có thể cho phép những người bị mất khả năng “nói”.
Các nhà khoa học đã tìm cách kết nối với những chỗ lõm của não có liên quan tới việc tạo ra khoảng hơn 40 âm thanh hình thành nên tiếng Anh. Sau đó họ khám phá ra rằng, mỗi âm thanh này lại có tín hiệu riêng mà họ cho rằng có thể cho phép một chương trình máy tính đọc điều mà con người muốn nói thông qua sức mạnh của ý nghĩ.

Nghiên cứu về đọc ý nghĩ đã được một nhóm của Trung tâm phát triển Thần kinh và Công nghệ tại ĐH Washington tiến hành. Họ đã nghiên cứu 4 người bị chứng động kinh nặng, mỗi người có gắn 64 điện cực vào đầu để theo dõi các khu vực của não chịu trách nhiệm hình thành tiếng nói. Các nhà khoa học đã có thể chọn ra 4 tín hiệu điện tử tương ứng và do 4 tín hiệu này chưa đủ để hình thành các câu nên cần có những nghiên cứu hơn nữa để điều này có thể thực hiện.

Trưởng nhóm nghiên cứu, nhà khoa học Leuthardt nói với tờ Sunday Times rằng “Chúng ta có thể thấy rằng não người không phải là chiếc hộp đen như chúng ta đã nghĩ từ nhiều thế hệ nay. Tôi không nói rằng tôi có thể hoàn toàn đọc được ý nghĩ của người khác, nhưng bây giờ tôi có bằng chứng cho thấy điều này có thể thực hiện”.

Hà Châu (Theo Mail Online)

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

GD&TĐ - Với diện tích hơn 77 ha, từ nay đến hết năm 2023, Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng 36 khu đất. Ước tính, tổng giá trị khoảng 781 tỷ đồng.