Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bước tiến mới trong thông tin cung cầu lao động

Anh Quang - 14/02/2019, 08:20 GMT+7 | Thời sự
Việc dự báo nhu cầu lao động sẽ giúp các bạn trẻ tiếp cận tốt với định hướng nghề nghiệpViệc dự báo nhu cầu lao động sẽ giúp các bạn trẻ tiếp cận tốt với định hướng nghề nghiệp

Phát triển kỹ năng

Công nghiệp hóa, hội nhập vào các thị trường khu vực, toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên đã và đang biến thị trường lao động trở thành nơi mà cơ hội việc làm, yêu cầu về trình độ và kỹ năng trở nên chính thức hơn. Theo đó, cần áp dụng các phương thức kết nối giữa công việc tuyển dụng với người tìm việc hiệu quả và dễ tiếp cận hơn.

Bà Valentina Barcucci, chuyên gia Kinh tế Lao động của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) Việt Nam, cho biết: Ở một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, thông tin thị trường lao động là nguồn dữ liệu quan trọng cho biết thị trường lao động đang biến chuyển như thế nào.Dịch vụ việc làm có thể cung cấp một tập hợp lớn thông tin thị trường thông qua dữ liệu hành chính từ hồ sơ của người tìm việc, nghề nghiệp theo yêu cầu của người sử dụng lao động và cùng với đó là yêu cầu về kỹ năng, thời gian tìm việc theo hồ sơ của người tìm việc, những vị trí khó tuyển nhân sự và những thông tin khác.

Tất cả những dữ liệu này giúp trả lời những câu hỏi như:Người sử dụng lao động đang cần những kỹ năng nào? Người tìm việc có tìm được công việc phù hợp với trình độ của họ không? Đối tượng nào cần tìm việc trong thời gian tương đối dài hơn? Những kỹ năng nào đang còn thiếu và chưa cần đến trên thị trường lao động?

“Đáp án cho những câu hỏi này là thông tin đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách. Những thông tin này có thể được sử dụng để định kỳ sửa đổi chính sách việc làm và chính sách phát triển kỹ năng nhằm giúp người lao động thích ứng với những thay đổi của thị trường và người sử dụng lao động có được những kỹ năng mà họ cần, vì một xã hội toàn diện hơn và một nền kinh tế vững mạnh hơn” - bà Barcucci nhận định.

Thúc đẩy dịch vụ việc làm

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người tìm việc sử dụng các kênh dịch vụ việc làm chính thức ngày càng tăng nhưng mới chỉ có một số ít kênh thông tin này được sử dụng. Ở Việt Nam hiện nay, hầu hết việc tuyển nhân sự thông qua liên hệ cá nhân.Một nghiên cứu do ILO thực hiện dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, khoảng 40% thanh niên tìm được việc nhờ giới thiệu từ bạn bè và gia đình. Người tìm việc có trình độ học vấn, đào tạo càng cao thì khả năng họ sử dụng dịch vụ việc làm lớn hơn.

Công ước về Tổ chức Dịch vụ Việc làm là Công ước thứ 22 của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn. Dự kiến trong năm 2019, Việt Nam cũng sẽ gia nhậpCông ước số 98 về Quyền được Tổ chức và Thương lượng Tập thể - một trong những công ước cơ bản chưa được phê chuẩn - và Công ước số 159 về Phục hồi Chức năng Lao động và Việc làm (Người khuyết tật).

Thúc đẩy dịch vụ việc làm ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch khối ASEAN vào năm 2020. Công ước số 88 quy định: Một trong những mục tiêu của dịch vụ việc làm là hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và dịch chuyển về địa lý. Trong bối cảnh Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025, với định hướng hội nhập kinh tế và văn hóa, ASEAN dự kiến sẽ mở cửa hơn nữa trong một số lĩnh vực, trong đó có cả việc “di chuyển tự do” lao động có kỹ năng.

Việc phê chuẩn Công ước là một bước quan trọng hướng tới tăng cường dịch vụ việc làm trong nước. Cùng với sự kiện quan trọng này, ILO cũng đã tiếp tục khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động nhằm bảo đảm sẽ có các chính sách và chương trình thực thi công ước số 88.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm