Brazil: "các bộ trưởng và Tổng thống đã nhìn thấy UFO"

Brazil: "các bộ trưởng và Tổng thống đã nhìn thấy UFO"
Hình ảnh một UFO
Hình ảnh một UFO

Hà Châu (Theo Telegraph)