Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bồi dưỡng giáo dục các vấn đề xã hội cho giáo viên THPT

Lập Phương - 08/08/2018, 11:15 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Yêu cầu: Cung cấp cho cán bộ, giáo viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động về kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội. Đảm bảo 100% giáo viên THPT tham gia bồi dưỡng được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động về kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội.

Nội dung bồi dưỡng gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và và các vấn đề xã hội trong trường phổ thông;

Chuyên đề 2: Các vấn đề liên quan đến tiếp cận THPT và bình đẳng giới của học sinh nữ;

Chuyên đề 3: Các vấn đề về DTTS và đảm bảo quyền đối với người DTTS và đảm bảo quyền đối với người DTTS trong giáo dục phổ thông.

Thời gian bồi dưỡng dự kiến vào quý III-IV năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm