Bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 2.300 viên chức ngành Giáo dục Thoại Sơn

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngành GD huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho hơn 2.300 viên chức công tác tại các cơ sở GD trên địa bàn huyện.
Ngành GD Thoại Sơn (An Giang) bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho hơn 2.3000 viên chức, người lao động trong ngành.
Ngành GD Thoại Sơn (An Giang) bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho hơn 2.3000 viên chức, người lao động trong ngành.

Ngày 17/9, Phòng GD&ĐT huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành trên địa bàn huyện với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu chính đặt tại Phòng GD&ĐT và được kết nối với 36 điểm cầu ở các trường tiểu học, THCS.

Báo cáo viên triển khai các nội dung tại Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2023. ảnh 1

Báo cáo viên triển khai các nội dung tại Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trao đổi những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội Nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023; Tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, các môn Giáo dục chính trị .

Viên chức tham dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2023 tại điểm cầu Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn, An Giang). ảnh 2

Viên chức tham dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2023 tại điểm cầu Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn, An Giang).

Đặc biệt, trong Hội nghị các đại biểu được tìm hiểu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng cường tìm hiểu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nắm vững những điểm mới trong các văn kiện; tình hình thế giới và trong nước, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương... vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn cuộc sống và công tác quản lý, giảng dạy tại cơ quan, đơn vị.