Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn trả lời và nhận rõ trách nhiệm

GD&TĐ -  Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tuy mới nhận nhiệm vụ và trả lời chất vấn lần đầu nhưng đã thể hiện nắm rất rõ tình hình, đặc biệt là thực trạng của ngành mình, những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực ngành quản lí, Bộ trưởng đã thẳng thắn trả lời và cũng nhận rõ trách nhiệm, làm rõ được vấn đề đại biểu nêu cũng như đề xuất hướng khắc phục của ngành.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn trả lời và nhận rõ trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng tiếp thu các ý kiến của ĐBQH, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các giải pháp đã đề ra, đồng thời tham mưu cho Chính phủ một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, nâng cao chất lượng GD-ĐT, trong đó chú trọng đổi mới thi cử nhưng phải có lộ trình, không tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình và tránh việc thường xuyên phải thay đổi cách thức, phương thức gây tốn kém thời gian, tiền bạc; nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân để sớm hoàn thiện phương án tổ chức thi.

Thứ hai, rà soát quy hoạch lại hệ thống trường đại học; có giải pháp và đề ra lộ trình để sớm khắc phục những bất cập trong quy hoạch trường đại học, ngành nghề đào tạo, chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng bước khắc phục tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm. Định hướng phân luồng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông và nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu việc làm để định hướng cho công tác đào tạo.

Thứ ba, đánh giá toàn diện việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GD quốc dân, đề án Mô hình Trường học mới VNEN, có giải pháp khắc phục những tồn tại bất cập theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước theo yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ tư, có giải pháp khắc phục triệt để những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, gây sức ép cho phụ huynh học sinh. Rà soát lại chương trình, SGK đã triển khai và kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập, mâu thuẫn để có những giải pháp thích hợp phù hợp với định hướng đổi mới.

Thứ năm, rà soát hoàn thiện bất cập trong chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số, chính sách về cử tuyển đối với học sinh dân tộc thiểu số, gắn với đào tạo, gắn với nhu cầu bố trí việc làm tại địa phương; có chính sách hỗ trợ đối với sinh viên dân tộc thiểu số ở các trường đại học, sau đại học, tốt nghiệp loại khá giỏi.