Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu cách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu 5 nhóm giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2024.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chiều 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và nêu 5 nhóm giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2024.

5 nhóm giải pháp trên, gồm:

Thứ nhất, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực.

Phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề xuất sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.

Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn.

Các đại biểu Quốc hội và khách mời tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội và khách mời tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan.

Qua đó, nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến; thực hiện các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

Thứ tư, tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực: Quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai; quản lý vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động.

Thứ năm, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du thuyền thu hút người Anh

Vì sao du thuyền thu hút người Anh?

GD&TĐ - Du thuyền là một trải nghiệm tuyệt vời trong kỳ nghỉ bởi một lý do hấp dẫn là không phải đi qua an ninh sân bay và xếp hàng dài vô tận để lên máy bay.