Bổ sung nhà máy nước sạch cho khu kinh tế Nghi Sơn

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc về việc bổ sung Dự án Nhà máy nước sạch tại hồ Quế Sơn, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia vào Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Bổ sung nhà máy nước sạch cho khu kinh tế Nghi Sơn

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa cập nhật Dự án Nhà máy nước tại hồ Quế Sơn vào Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc bổ sung quy hoạch phải đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của Khu kinh tế Nghi Sơn và hiệu quả các dự án cấp nước đang đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các nhà đầu tư triển khai các dự án cấp nước theo đúng quy định hiện hành và có biện pháp kiểm tra, giám sát các dự án cấp nước bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu cấp nước theo cam kết của Chính phủ cho Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.