Bộ GD&ĐT công bố kết luận thanh tra Trường ĐH Y dược Hải Phòng

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố Kết luận thanh tra về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo của Trường ĐH Y dược Hải Phòng từ năm 2010 đến nay.
Bộ GD&ĐT công bố kết luận thanh tra Trường ĐH Y dược Hải Phòng

Theo Kết luận này, năm 2012, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thanh tra hoạt động liên kết đào tạo của một số trường, trong đó có Trường ĐH Y Hải Phòng và đã có Kết luận thanh tra số 324/KL- BGDĐT ngày 24/4/2012.

Kết luận đã chỉ ra một số sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo của Trường ĐH Y Hải Phòng với Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Trường ĐH Y Hải Phòng chưa thực hiện đúng kiến nghị trong Kết luận thanh tra.

Cuối năm 2014, Công an Hải Phòng phát hiện một số sinh viên thuộc chương trình liên kết đào tạo của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng có sai phạm trong kê khai hồ sơ để được dự thi liên thông, đã báo cáo UBND thành phố Hải Phòng đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/11/2014, ƯBND thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 8955/UBND-VX yêu cầu Trường ĐH Y Dược Hải Phòng phối hợp với Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên xử lý sai phạm, báo kết quả xử lý vi phạm về UBND thành phố và Công an thành phố Hải Phòng, trường hợp vượt thẩm quyền hai trường cần báo cáo xin ý kiến của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế.

Ngày 26/11/2014, Trường ĐH Y Dược-ĐH Thái Nguyên đã có Quyết định tạm dừng thi tốt nghiệp đối với 22 sinh viên.

Một số ưu điểm

Theo kết luận thanh tra, Trường đã ban hành được một số văn bản phục vụ công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường như: Quy định luận văn tốt nghiệp; Quy chế phối hợp giữa phòng đào tạo, Trung tâm KT và QLCLGD, Thanh tra và các bộ môn về công tác thi, kiểm tra đánh giá sinh viên;

Quy chế công tác sinh viên; quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục; hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học; quy định về thi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng năm học 2009-2010.

Việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Trường đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Thông tư 57/201 l/TT-BGDĐT. Số lượng tuyển sinh đúng theo chỉ tiêu đã xác định.

Các ngành đào tạo của trường có đủ số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo quy định.

Việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức giảng dạy, thực hiện kiểm tra đánh giá được thực hiện đúng quy định. Quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ được thực hiện chặt chẽ.

Thiếu sót, sai phạm

Việc kê khai đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo của Trường để tính tiêu chí xác định chỉ tiêu chưa chính xác theo quy định tại Điều 5 Thông tư 57/201 l/TT-BGDĐT.

Chưa thực hiện việc chuyển đổi mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo quy định tại văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGDĐT ngày 08/5/2014 của Bộ GD&ĐT.

Chưa xây dựng quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ; chưa xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình theo quy định tại Điều 10 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg.

Chưa công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn chuẩn đầu ra ngành đào tạo (Công văn số 2196/BGDĐT-GD ĐH ngày 22/4/2010 về việc hướng dẫn chuẩn đầu ra ngành đào tạo).

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Xét nghiệm Y học không đúng tên ngành theo Quyết định cho phép.

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ chưa đúng quy định. Năm 2013, Trường thực hiện việc xét duyệt hồ sơ thí sinh dự thi thạc sĩ và nghiên cứu sinh nhưng chưa thấy có biên bản chi tiết việc này.

Có 16 thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ chưa đủ thâm niên công tác; 10 thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh chưa có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Thành lập các Tiểu ban chấm thi chưa đúng quy định; chưa thực hiện đúng quy trình chấm thi.

Một số đối tượng tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông theo địa chỉ từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH ngành Dược với Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên và đào tạo theo địa chỉ cho Quân khu 3, trình độ ĐH ngành Bác sĩ đa khoa chưa đúng quy định.

Chưa thực hiện việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Trường các nội dung thông tin về đào tạo liên thông theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT. Chưa thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT.

Mẫu sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ chưa đúng quy định tại Phụ lục II Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT. Chưa thực hiện công bố, công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử được quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT.

Hợp đồng liên kết đào tạo chưa đúng trách nhiệm của các bên theo quy định tại Điều 12, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT.

Chưa thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 324/KL-BGDĐT ngày 24/4/2012 của Bộ GD&ĐT trong việc rà soát đối tượng tuyển sinh và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết theo Hợp đồng liên kết đào tạo.

Việc để xảy ra các thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo nêu trên của Trường thuộc trách nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách, Phòng đào tạo, Phòng Sau đại học, các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Trường ĐH Y Dược Hải Phòng; Hiệu trưởng và cán bộ có liên quan thuộc Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên và một số đơn vị có liên quan khác.

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền

Ngày 14/1/2015, Bộ GD&ĐT đã có Thông báo số 28/TB-BGDĐT thông báo kết luận về xử lý sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông theo địa chỉ giữa Trường Đại học (ĐH) Y Dược - ĐH Thái Nguyên và Trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Ngày 30/1/2015, Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên đã có quyết định buộc thôi học đối với sinh viên Đoàn Việt Hưng và thi hành kỷ luật đình chỉ 1 năm đối với 21 sinh viên.

Ngày 04/2/2015, Trường Cao đẳng nghề số 3 có Công văn số 88/CV-TCĐN báo cáo kết quả khắc phục tồn tại trong tuyển sinh kèm theo hồ sơ minh chứng về việc thí sinh sau khi tốt nghiệp chịu sự phân công của Quân khu 3 có xác nhận phê duyệt của Tư lệnh Quân khu 3 ngày 28/01/2015.

Thanh tra Bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi liên kết đào tạo, đặt lớp tại địa phương khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Kiến nghị các biện pháp xử lý

Đối với Trường Đại học Y Dược Hải Phòng:

Xây dựng Quy định về đào tạo tín chỉ theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ để thống nhất thực hiện theo quy định.

Yêu cầu các nghiên cứu sinh chưa có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Điều 9 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15/2/2012) bổ sung minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo đúng quy định trước ngày 30/7/2015. Nếu các nghiên cứu sinh không cung cấp được minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo quy định thì hủy kết quả trúng tuyển.

Báo cáo giải trình và đề xuất hướng xử lý đối với 16 thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ chưa đủ thâm niên công tác theo Thông báo tuyển sinh và đề án mở ngành của Trường.

Thực hiện chuyển đổi mã ngành đào tạo theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo giáo dục cấp IV trình độ CĐ, ĐH; Thông báo tuyển sinh đúng tên ngành được phép đào tạo.

Yêu cầu các giảng viên bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 77 Luật giáo dục.

Thực hiện việc chấm thi tuyển sinh hệ liên thông theo quy định của quy chế; tổ chức việc công nhận văn bàng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 9 văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/ 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với những giảng viên của Trường học ở nước ngoài có bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp.

Lập sổ cấp bằng tốt nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Cập nhật thông tin vào sổ cấp bằng tốt nghiệp đầy đủ, chính xác, khoa học.

Thực hiện đúng quy định pháp luật về ủy quyền dân sự trong việc nhận thay bằng tốt nghiệp. Thực hiện quy trình hủy bằng hỏng theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng chứng chỉ cần báo cáo đầy đủ số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng của các năm được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 1/12/2010 của Bộ GD&ĐT về Quy định quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GD&ĐT để đăng ký số lượng phôi mới phù hợp.

Thực hiện việc công bố, công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử được quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện Thông báo số 28/TB-BGDĐT ngày 14/1/2015 của Bộ GD&ĐT về việc xử lý sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông theo địa chỉ giữa Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên và Trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Hoàn thiện thủ tục pháp lý lớp liên kết đào tạo đặt tại địa phương để thực hiện theo quy định trước ngày 30/3/2015. Những lớp không đảm bảo điều kiện theo quy định phải đưa về trụ sở chính của Trường để tồ chức đào tạo.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được nêu trong Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 30/3/2015.

Đối với Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên:

Chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Y Dược Hải Phòng thực hiện Thông báo số 28/TB-BGDĐT ngày 14/1/2005 của Bộ GD&ĐT về việc xử lý sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông theo địa chỉ giữa Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên và Trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được nêu trong Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 30/3/2015.

Đối với Trường Cao đẳng Nghề số 3 - Bộ Quốc phòng:

Báo cáo Quân khu 3 bổ sung cam kết bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp của những thí sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng mà Quân khu 3 đã phê duyệt cử đi học tất cả các hệ đào tạo.

Có biện pháp khác phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được nêu trong Kết luận thanh tra; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Đối với Bộ Y tế:

Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng và cán bộ của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng thuộc quyền quản lý của Bộ về các thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Phối hợp với Bộ GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Chỉ đạo, đôn đốc Trường ĐH Y Dược Hải Phòng thực hiện các kiến nghị của Bộ GD&ĐT trong Kết luận thanh tra.

Phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra rà soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo các ngành Y, Dược của các trường.

Đối với Đại học Thái Nguyên:

Chỉ đạo Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên thực hiện Kết luận tại Thông báo số 28/TB-BGDĐT ngày 14/01/2015 của Bộ GD&ĐT.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra rà soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo các ngành Y, Dược của Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên.

Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng, cán bộ của Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên, tồ chức và cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.

Rà soát xử lý những trường hợp thí sinh vi phạm quy chế đào tạo liên thông tương tự như những trường hợp đã xảy ra đối với chương trình liên kết đào tạo với Trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Đối với UBND thành phố Hải Phòng:

Chỉ đạo Trường ĐH Y Dược Hải Phòng xử lý dứt điểm các sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra; thực hiện việc quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với Bộ GD&ĐT:

Phối hợp với Bộ Y tế trong việc giao chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ các ngành Y, Dược.

Sửa đổi Văn bản hợp nhất số 09/2014/VBHN ngày 07/3/2014 theo hướng xác định chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ căn cứ vào số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên của cơ sở đào tạo.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra rà soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo các ngành Y, Dược của các trường.

Jisoo bỏ lỡ tour diễn của BLACKPINK

Jisoo bỏ lỡ tour diễn của BLACKPINK

GD&TĐ - Tour BORN PINK của BLACKPINK tại Nhật Bản tới đây sẽ không có sự tham gia của Jisoo do nữ ca sĩ có kết quả dương tính với Covid-19.
Những đứa trẻ ở Háng Sua tham gia chương trình “Tết Thiếu nhi ở lưng đồi”.

Tết Thiếu nhi ở lưng đồi

GD&TĐ - Những đứa trẻ nơi bản nghèo nằm vắt vẻo trên lưng chừng núi vẫn thường ngày đầu trần, chân đất.