Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bộ GD&ĐT: Cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo

Minh Phong - 23/04/2019, 13:33 GMT+7 | Giáo dục
Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì cuộc họpThứ trưởng Lê Hải An chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp Thứ trưởng Lê Hải An cho biết: Theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, Bộ GD&ĐT được phân công đầu mối theo dõi việc cải thiện bộ Chỉ số hợp tác nghiên cứu nhà trường – doanh nghiệp (C3) và Chỉ số nguồn nhân lực (C9). Hai chỉ Chỉ số này trong Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Cụ thể: Cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo GII: Nâng xếp hạng Chỉ số hợp tác nghiên cứu nhà trường – doanh nghiệp (gọi tắt là C3) lên 10 -15 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc.

Cải thiện các chỉ số trụ cột Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai của WEF: Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Nguồn nhân lực (gọi tắt là C9) lên 10-15 bậc; năm 2019 tăng 3-5 bậc.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục.

Nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ phương thức thực hiện quản lý nhà nước, nhất là từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Đẩy mạnh nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn để thực hiện hậu kiểm; bổ sung các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nhằm đảm bảo chuyển mạnh sang hậu kiểm nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục.

Đồng thời đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến hết năm 2019, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị được phân công là đầu mối và chủ trì công việc cần nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị cần phối hợp, hỗ trợ Nghị quyết 02 của Chính phủ thiết thực, đi vào cuộc sống.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm