Bình Dương: Quản lý chặt ấn phẩm nhập khẩu trong trường học

Bình Dương: Quản lý chặt ấn phẩm nhập khẩu trong trường học

Căn cứ Công văn số 70/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập khẩu, phát hành sử dụng xuất bản phẩm. Đồng thời để góp phần ngăn chặn hành vi sai trái trên, Sở GD&ĐT Bình Dương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh một số vấn đề.

Trước hết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc trung tâm GDTX – BDNV tỉnh; lãnh đạo các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra nội dung, hình ảnh trong các ấn phẩm có nguồn gốc nước ngoài đang lưu hành sử dụng tại đơn vị.

Cụ thể như  phải rà soát: Sách, tài liệu nghiên cứu, giáo trình, giáo cụ, tài liệu tham khảo… nhằm phát hiện sai phạm để xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Kiên quyết ngăn chặn hành vi phát tán, tuyên truyền “đường lưỡi bò” hay còn gọi là “đường 9 đoạn” phi pháp trong các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. 

Rà soát, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình kiểm duyệt các ấn phẩm có nguồn gốc nước ngoài đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học. 

Phát hiện và xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền. 

Ảnh minh họa/INT

Cuộc chiến nước sạch

GD&TĐ - Liên Hợp Quốc cảnh báo, nguồn nước của thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát triển quá mức như hiện nay.