Bình Dương hướng dẫn thu chi năm học 2015 - 2016

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bình Dương hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở GD&ĐT công lập của tỉnh.
Bình Dương hướng dẫn thu chi năm học 2015 - 2016

Theo đó, việc thu, sử dụng học phí, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014-2015.

Đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Ngoài ra, vẫn tiếp tục áp dụng đối tượng được miễn học phí, đối tượng được giảm học phí và đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của UBND thành phố.

Đối với các khoản thu mang tính chất thu hộ - chi hộ để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm - học cụ (đối với giáo dục mầm non), ấn chỉ đề kiểm tra, ... ngay từ đầu năm học, các cơ sở giáo dục công lập cần thống nhất chủ trương với cha mẹ học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thích hợp.

Đối với những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; tiền tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, tự chọn; tiền tổ chức phục vụ bán trú; tiền vệ sinh bán trú; thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú; tiền ăn, tiền nước uống, yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh, công khai mức thu, nội dung chi, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

Đối với những khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận và quản lý, sử dụng theo qui định của Bộ GD&ĐT.

Về thu phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT yêu cầu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Không quy định số tiền ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học: Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện;

Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường...

Vào đầu năm học, nhà trường có trách nhiệm tổ chức họp tuyên truyền và cung cấp Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT cho cha mẹ học sinh trường được biết để thực hiện.

Hình thức thu tự nguyện do Hội nghị toàn thể phụ huynh các lớp quy định thông qua phiếu đóng góp tự nguyện. Việc thu phí chỉ thực hiện sau khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh đồng tình và có văn bản báo cáo gửi chính quyền địa phương.

Số tiền đóng góp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thu và quản lý sử dụng. Trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh nhờ nhà trường thu và giữ hộ phải có văn bản đề nghị.

Bất kỳ khoản thu nào phát sinh trong nhà trường phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng và Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu, chi sai quy định hoặc triển khai khồng đúng theo tinh thần chỉ đạo tại hướng dẫn này. Đối với những khoản thu sai quy định phải trả lại cho học sinh hoặc phụ huynh...