Bị trừ thời gian tập sự 18 tháng khi tính phụ cấp thâm niên đúng hay sai?

GD&TĐ - Tôi được tuyển dụng vào ngành Giáo dục tháng 12/1982 làm nhân viên văn thư. Ngày 1/1/1983 tôi được chính thức tuyển dụng vào biên chế cũng ngạch nhân viên.
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

Tháng 2/1985 tôi được chuyển sang trực tiếp giảng dạy và đóng bảo hiểm xã hội ngạch giáo viên cho đến bây giờ. Do tôi bị mất Quyết định chuyển từ nhân viên sang giáo viên nên đến nay vẫn chưa được hưởng thâm niên như mọi giáo viên khác. 

Vừa qua Phòng GD&ĐT mời lên giải quyết có yêu cầu tôi lấy tốt nghiệp sư phạm để trừ thời gian tập sự là 18 tháng. Tôi xin hỏi Phòng GD&ĐT làm như vậy có đúng không. Phụ cấp thâm niên của tôi được tính như thế nào? – Trần Thị Mơ (tranmo***@gmail.com).

* Trả lời:

Đối với trường hợp của bạn, cơ quan xét duyệt (Hội đồng xét duyệt chế độ phụ cấp thâm niên – thành phần giống như Hồi đồng lương) sẽ căn cứ vào các văn bản sau: 

Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 15/7/1975 về chế độ tập sự đối với đối tượng đã tốt nghiệp đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Nghị định số: 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 04/1999/TT-TCCB hướng dẫn nghị định 95/1998/NĐ-CP.

Theo khoản a, điều 3 Mục II quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 15/7/1975 về chế độ tập sự đối với đối tượng đã tốt nghiệp đại học và trung cấp chuyên nghiệp thì thời gian tập sự đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học là 24 tháng. 

Đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì thời gian tập sự là 18 tháng. Thời gian tập sự được tính kể từ ngày người tập sự đến nhận việc ở nơi tập sự. Đối với học sinh tốt nghiệp được bố trí công việc tạm thời thì thời gian công tác tạm thời đó được tính vào thời gian tập sự.

Với những trường hợp nhà giáo đã có thời gian công tác trên 20 năm (trước khi có Nghị định số: 95/1998/NĐ-CP) đều áp dụng quy định này và chỉ cần căn cứ vào thời gian đến tập sự ở nơi tập sự để đối chiếu sau đó trừ đi thời gian tập sự. Bằng cách tính này sẽ ra tổng số năm các bạn chính thức được hưởng mức phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

Trường hợp của bạn không nói rõ là tốt nghiệp hệ trung cấp hay cao đẳng, đại học nên rất khó để chúng tôi trả chính xác. Vì vậy bạn có thể căn cứ vào các quy định nêu trên để đối chứng với trường hợp của mình.

Việc Phòng GD&ĐT trừ thời gian tập sự của bạn là 18 tháng, chúng tôi có thể hiểu là bạn tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp. Nếu đúng như vậy thì cách làm của Phòng GD&ĐT là có căn cứ pháp lý.

Ảnh minh họa/INT

Tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Tại cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ phải tổ chức vòng 2 do hai ứng cử viên đều không vượt quá bán số phiếu bầu.