Bến Tre: HS có giấy chứng nhận phổ cập bơi được cộng điểm vào 10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT triển khai thực hiện Đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Bến Tre: HS có giấy chứng nhận phổ cập bơi được cộng điểm vào 10

Theo đó, yêu cầu phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 theo nội dung, chỉ tiêu theo Kế hoạch phổ cập bơi số 01/KH-BQLĐA năm 2017 của tỉnh tại địa phương.

Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước trong địa phương nói chung và cho học sinh cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở nói riêng để toàn xã hội thấy rõ nhiệm vụ phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em là hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thông báo và tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh: Khi học sinh có giấy chứng nhận phổ cập bơi sẽ được cộng thêm 0,5 điểm vào điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Xây dựng, thống nhất các nội dung, chỉ tiêu về thực hiện Đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn năm 2017 của giai đoạn 2013-2020, đưa vào tiêu chí thi đua giữa các trường học tiểu học và trung học cơ sở.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau:

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ cập bơi năm 2017; thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh để hợp tác và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phổ cập bơi năm 2017.

Lựa chọn, cử giáo viên thể dục cốt cán tham gia lớp tập huấn hướng dẫn viên bơi do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức để đảm bảo về nội dung chuyên môn, kỹ năng dạy bơi cho học sinh.

Tổ chức dạy học bơi cho học sinh vào chương trình chính khóa môn thể dục phần nội dung tự chọn hoặc các ngày nghỉ trong tuần năm học 2017-2018 và dịp nghỉ hè năm 2017.

Phân công cán bộ, giáo viên phối hợp với phụ huynh tổ chức đưa đón học sinh tham dự các lớp học bơi và trong tổ chức dạy học bơi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.

Thực hiện công tác vận động xã hội hóa trong việc xây dựng các loại bể bơi, hỗ trợ phí học bơi cho học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,...