Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII

Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII
Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII ảnh 1
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII đã kết thúc sau 32 ngày làm việc

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII có ý nghĩa quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Trong hơn 1 tháng làm việc, Quốc hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2009; thông qua Nghị quyết về hoạch phát triển kinh tế- xã hội và các Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2010. Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian, công sức để tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước: xem xét thông qua 7 dự án luật: Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dân quân tự vệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Thuế tài nguyên; đồng thời cho ý kiến đối với 11 dự án luật khác để tiếp tục thông qua tại kỳ họp sau.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 chủ trương lớn của đất nước là Nghị quyết về chủ trương đầu tư Nhà máy Thủy điện Lai Châu và Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, Nhà máy Thủy điện Lai Châu sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2010, phát điện tổ máy số 1 vào năm 2016, hoàn thành công trình vào năm 2017. Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ khởi công nhà máy số 1 vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành vào năm 2020. Quốc hội cũng đã thông qua chương trình hoạt động giám sát năm 2010, tập trung vào nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Quốc hội cũng thống nhất nhận định, năm 2009, mặc dù chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, của toàn dân, kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được những kết quả tích cực. Suy giảm kinh tế được ngăn chặn, tốc độ tăng trưởng được duy trì hợp lý; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; các yêu cầu về an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. Những nhân tố gây mất ổn định kinh tế vĩ mô vẫn tiềm ẩn, nhiều mặt yếu kém, khuyết điểm còn phải dày công khắc phục.

Nhiệm vụ chủ yếu của năm 2010 là tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn năm 2009, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Cũng trong chương trình làm việc sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2010, trong đó có 2 chuyên đề lớn: Thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Quang Anh

Học viên được rèn luyện thân kỷ luật tại Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam Global.

Khi kỷ luật là chìa khóa thành công

GD&TĐ - Tại Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam Global, ông Ngô Minh Tuấn luôn muốn rèn luyện học sinh, doanh nhân thành công và hạnh phúc.