Bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI): Những bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XII của Đảng

GD&TĐ - Ngày 12/1, sau 8 ngày làm việc (từ 5/1 - 8/1) khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chính thức bế mạc.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI): Những bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XII của Đảng

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng 12/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đầu giờ chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Cuối buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã tiến hành phiên bế mạc, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

Trong 8 ngày làm việc vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng trước khi đưa ra lấy ý kiến Đại hội các cấp và ý kiến nhân dân trong thời gian tới; Ban Chấp hành Trung ương cũng đã cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng, Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cho ý kiến về việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Cũng trong thời gian diễn ra Hội nghị 10, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư; thảo luận cho ý kiến vào Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; bầu bổ sung 8 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Trên cơ sở thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.