Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII ảnh 1
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành công tốt đẹp (ảnh: T. N)

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương cử Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII gồm 355 vị. Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII. Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII. Đại hội đã bầu 7 vị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 6 vị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mốc son mới trong chặng đường phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần 80 năm qua. Đại hội mong rằng, mỗi đại biểu tham dự đại hội, Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hăng hái tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động của các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII ảnh 2
Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (ảnh: T. N)

Chủ tịch Huỳnh Đảm cho biết thêm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII sẽ đoàn kết, phấn đấu, thực hiện tốt trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Trước mắt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009, năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.

Cũng trong phiên bế mạc, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định phân bổ tiền 5,6 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cho 12 tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 9, trong đó các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mỗi tỉnh 700 triệu đồng; Đắk Lắk, Quảng Trị mỗi tỉnh 500 triệu đồng; Quảng Bình,  Bình Định, Gia Lai mỗi tỉnh 300 triệu đồng; Lâm Đồng, Phú Yên mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

Quang Anh

Tại lễ bế mạc Đại hội, thay mặt Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, ông Si-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trao Huân chương Ixala hạng nhất tặng nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; trao Huân chương Ixala hạng nhì tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII; phát động đợt thi đua yêu nước đặc biệt từ 30/9/2009 đến 18/11/2010.