Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids

Dàn huấn luyện viên, MC và các khách mời tươi tắn tại hậu trường The Voice Kids tối 4/10.
Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids
Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 1Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 2Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 3Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 4Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 5Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 6Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 7Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 8Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 9Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 10Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 11Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 12Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 13Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 14Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 15Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 16Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 17Bất ngờ Cẩm Ly hóa bà già đen nhẻm trong Chung kết The Voice Kids ảnh 18
Theo khampha