Bắt đầu công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10

GD&TĐ - Bình Phước là một trong những địa phương sớm công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT năm nay.
Bắt đầu công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10

Theo đó, ngoài hai môn thi Toán và Ngữ văn, thí sinh thi vào lớp 10 THPT cùa tỉnh này sẽ thi thêm môn Tiếng Anh, thời gian thi 60 phút.

Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh cũng được Sở GD&ĐT Bình Phước công bố. Theo đó, đề thi gồm 2 phần.

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 điểm) gồm: Ngữ âm (3 câu - 1,5 điểm); ngữ pháp và cấu trúc (10 câu - 5 điểm); điền khuyết (8 câu - 4 điểm) và tìm lỗi (3 câu - 1,5 điểm).

Phần 2: Tự luận (8 điểm), gồm: Dạng thức từ (4 câu - 2 điểm); Đọc hiểu dạng True -False (4 câu – 2 điểm) và viết lại câu (4 câu - 4 điểm).