Ban chấp hành Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến có 27 đồng chí

GD&TĐ - Theo dự thảo báo cáo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT, dự kiến số lượng ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 là 27 đồng chí.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Ban Chấp hành khóa VI giới thiệu 30 đồng chí (số dư 3 đồng chí chiếm 11%); dự kiến số lượng ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ là 9 (Ban Chấp hành khóa VI giới thiệu 10 đồng chí); số lượng ủy viên Thường trực Đảng ủy Bộ là 3 đồng chí (giới thiệu 3 đồng chí trong đó có 1 tái cử, 2 lần đầu).

Về cơ cấu độ tuổi: từ 40 tuổi trở xuống là 1 đồng chí (3,3%), độ tuổi từ 40 đến 50 là 18 đồng chí (60%), độ tuổi từ 50 tuổi trở lên là 11 đồng chí (36,7%).

Được biết, để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VII, Đảng ủy Bộ đã thành lập Tiểu ban Văn kiện theo quyết định số 1252-QĐ/ĐUB ngày 1/11/2019; Quyết định thành lập Tổ biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ số 1659-QĐ/ĐUB ngày 13/5/2020 của Đảng ủy Bộ.

Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị thông qua Ban Thường vụ tháng 12/2019; ban hành dự thảo và xin ý kiến góp ý các tổ chức đảng trong Đảng bộ và Ban Chấp hành . Sau khi nhận được các ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thiện Báo cáo chính trị gồm 28 trang.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành, Đảng ủy Bộ đã thành lập Tiểu ban Nhân sự theo quyết định số 1253-QĐ/ĐUB ngày 1/11/2019 của Đảng ủy Bộ; Xây dựng và thông qua đề án nhân sự ngày 19/02/2020; 
Thực hiện quy trình 5 bước nhân sự tái cử lần 1 ngày 20/02/2020; Thực hiện quy trình 5 bước nhân sự tái cử lần 2 và thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy ngày 27/5/2020.

Tính đến ngày 31/3/2020, 18/22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã tổ chức đại hội. 59/59 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội. Và đến ngày 30/6/2020, tất cả các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành công tác đại hội.